Posts

Nada brahmin Samajam

Image
సంగీతాముకి మూలపురుషులు మన  నాదబ్రాహ్మణులే  ! శాతాబ్ధాల క్రితం చుసుకుంటే నాదబ్రాహ్మణులు సంగీతానికి మూలపురుషులు. 9వ శాతాబ్ధములో తమిళనాడుకు చేందిన గోప్ప కవి "మనిక్కవర్" మన కులము వారే, వీర శైవ తమిళులు ఆయనను ఆ శివును అవతారనుగా పూజించేవారు . అలాగే 12వ శాతాబ్ధానికి చేందిన తమిళ రామయాణం రచేయిత "కాంబర్" నాదబ్రాహ్మణుడు  వాల్ల పూర్వ వంశీయులంత "నాదస్వర విధ్వంసులు", కాంబర్ రాసిన రామయణము "కంబ రామయణం" గా ప్రసిద్ధి చేందినది. సంగీతం సామవేద సారం. సంగీతం నాదమయం. నాదమంటే? ’న’ కారానికి ప్రాణమని, ’ద’ కారానికి అగ్ని అని ప్రాణాగ్నుల సంయోగంతో ఉద్భవించేదే నాదమని శాస్త్రం చెప్తుంది. "వేదాన్ని మంత్రోచ్చారణ తో పలికే వాడు వేద బ్రాహ్మణుడు" "నాదాన్ని సంగీతోచ్చారణ తో పలికించే వాడు నాద బ్రాహ్మణుడు" సైన్స్ ప్రకారం ఏవైనా రెండు ఘన, ద్రవ, వాయు పదార్థాల తాకిడివల్ల వచ్చేది శబ్దం లేక నాదం! ఆ నాదం నుంచి ఉదయించిందే వేదం! నాదం అనగా బ్రహ్మం! నాదం పరబ్రహ్మ స్వరూపం, వేదం మహావిష్ణు స్వరూపం! !                    🙏మీ🙏           ____ రావులకోల్లు   (🎵అఖీల భారత

Savitha Maharshi History

Image
విష్ణు సహస్రనామము ప్రకారము " సవితా " అనగా " సమస్త జగత్తును ఉత్పన్నము చేయువాడు " అని అర్ధము.  సవితా మహర్షి  సాక్షాత్తు ఆ విష్ణువు అవతారమే. శ్రీమద్భాగవతం ప్రకారం  సవితా  అనగా సకల జగత్తుని సృష్టించి రక్షిస్తున్నాడు కాబట్టి ఆ శక్తి కలవాడు  సవితా . ఓం సవిత్రే నమః | ॐ सवित्रे नमः | OM Savitre namaḥ విష్ణుః సర్వస్య జగతః ప్రసవాత్ సవితేర్యతే । ప్రజానాన్తు ప్రసవనాత్ సవితేతి నిగద్యతే ॥ సర్వ జగత్తును ప్రసవించును కావున విష్ణువు "సవితా" . విష్ణు ధర్మోత్తర పురాణే ప్రథమ ఖణ్డే త్రింశోఽధ్యాయః :: ధామకార్యం హి క్రియతే యేనాస్య జగతః సదా । ప్రజానాన్తు ప్రసవనాత్ సవితేతి నిగద్యసే ॥ 15 ॥ వెలుగు కావలిసిన ఈ జగత్తుయొక్క స్థితి నీచే నిర్వహింపబడుచున్నది. ప్రజల ప్రసూతికి కారణమగుటచే " సవితా "యని నీవు పిలువబడుతావు. సవితా మహర్షి (సామవేదం సృష్టికర్త) సామవేదం నుండే సంగీతము పుట్టింది.. చరిత్రకారులు కె.యస్.సింగ్(2003:1144) ఆయన గ్రంధాలలో ఇ విధముగా వివరించారు.పురాణాల ప్రకారము సవితా మహర్షి సామవేదం సృష్టికర్త అని వేదమాత గాయత్రి సవితా మహర్షి కుమార్తే మరియు గాయత్రి దేవికి మరి

Telugu Nayibrahmin Surnames and Gotras

Image
ధన్వంతరి నాయిబ్రాహ్మణులు(ఇంటి పేర్లు,గోత్ర నామములు) 🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀 పూర్వం రోజులలో నాయిబ్రాహ్మణులని " ధన్వంతరిలు " అనేవారు. వీరి కులానికి మూల పురుషుడు " వైద్యనారాయణ ధన్వంతరి "           🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷              🌻🌻🌻🌻🌼🌼🌼🌼🌻🌻🌻🌻🌻 ఇంటిపేరు ( లేదా గృహనామం ) :-  సమాజంలో ఒక మనిషి గుర్తు పట్టడానికి వీలవుతుంది. ఇంటిపేరు కులాన్ని, గోత్రాన్ని సూచిస్తుంది. పూర్వం గోత్రాన్ని బట్టే మనిషిని గుర్తించేవారు. కాలక్రమేణా జనాభా పెరిగే కొలదీ ప్రతి మనిషినీ గుర్తించడం కష్టతరమైయ్యేది కనుక మధ్య యుగంలో ఊరు పేరుని బట్టి అన్ని కులాలకు ఇంటిపేర్లు ఏర్పడ్డాయి. ఆనాటి నుండి ప్రతి మనిషి ఇంటిపేరుతో గుర్తించబడుతూనే ఉన్నాడు. కొన్ని సందర్భాలలో ఒక కులంలో ఉన్న ఇంటిపేరు మరొక కులంలో కూడా ఉండే అవకాశముంది. కనుక కేవలం ఇంటి పేరుని బట్టి కులాన్ని నిర్ధారించడం సరి కాదు. దానికి గోత్రం కూడా అవసరముంటుంది. పేరు వ్యక్తులను, వస్తువులను లేదా చెట్లు చేమలను గుర్తించేందుకు ఉపయోగించే ఒక నామవాచకము . మనుషులను మరింత ప్రత్యేకంగా గురించటానికి, లేదా వారి పూర్వీకుల గురించి

Nayibrahmin Gotras

  Dhanwantari Nayi brahmin Gotras * shiva gotra * agastya gotra * Dhanvantari gotra * kaundinya gotra * Bharadwaja Gotra * Vasistha gotra * mutyala gotra * poojary gotra * Vaishwanar gotra. * Rishi Moudgalya gotra * Vatsya gotra * Sandilya gotra. * Viswamithra gotra * Kashyap gotra * Atri gotra * kaushika gotra * Sandilya gotra * Vasishta gotra * Kapi gotra * Gargya gotra * jammy gotra * pamidipalla gotra * pasupula gotra * bangar gotra * pala gothra * maharushi gotra * Nanda gotra * Srivas gotra * pamidipalla gotra * pasupula gotra * maharushi gotra * Savitha gotra * Nanda Chhapaariya gotra * Chandratreya gotra * Jakhaniya Bhati gotra * jatrana gotra * Hanswal gotra * Pallavelli gotra * moksha gothra * Sain gotra * shrivastava gotra * Jampaneeyula gotra

Players

Image
1. Rajat Chauhan   is an  Indian  Archer . 1. 2015 Asian Archery Championships: Men's Individual 2. 2015 Asian Archery Championships: Men's Team 2. divya sain Wrestler  3      Lalita Babar Indian long-distance runner.                                                Competition record Year Competition Venue Position Event Notes Representing     India 2014 Asian Games Incheon, South Korea 2nd 3000 metres steeplechase 9:35.37 2015 Asian Championships Wuhan, China 1st 3000 metres steeplechase 9:34.13 World Championships Beijing, China 8th 3000 metres steeplechase 9:29.64 2016 Olympic Games Rio de Janeiro, Brazil 10th 3000 metres steeplechase 9:22.74 Awards:   Sports Person of the Year Awards (2015) - India Sports Awards 2015 (FICCI and Ministry of Youth

విన్నపము

Image
విన్నపము : నాయిబ్రాహ్మణ మిత్రులందరికి నా మనవి , ప్రతి ఒక్కరు మన కులానికి సంబందించిన పేర్లు “ పండిత్ లేక నంద ” లేక ఇ రెండు పేర్లు కలిపే విధముగా “ పండితానంద ” అని మీ పేరు వెనుక చేర్చుకోండి .   “ పండిత్ ” అనగా మనము వైద్య పండితులము , సంగీత పండితులము . వెనుక రోజులలో మనల్ని   పండితరాజులు అనేవాల్లు అనగా వైద్యం చేసేవాల్లు అని అర్ధము . “ నంద ”  మన ఆత్మగౌరవ టైటిల్. నంద  అనగా భరతఖండాన్ని పరిపాలించిన మొట్టమొదటి రాజులు వారు మన ఆత్మగౌరవానికి నిదర్శనం . మన నంద రాజులు , మౌర్య రాజులు 300 సంవత్సరములు పైగా భరతఖండాన్ని పరిపాలించారు . నంద రాజులు మరియు మౌర్య రాజులు నాయిబ్రాహ్మణ కులానికి చెందిన వారు అని 70 గ్రంధలకు పైగా ఆధారాలతో సహ నిరూపించాను. భారతదేశములో నంద రాజుల చరిత్ర గురించి రిసర్చ్ చేసిన మొదటి వ్యక్తులం నేను మరియు నా మిత్రుడు ఆగ్రా వాస్తవ్యులు రంజిత్ నంద. నంద అనే టైటిల్ ప్రతి నాయిబ్రాహ్మణుడు మీ పేరు చివర పెట్టుకోమని భారతదేశం మొత్తం ప్రచారం చేసిన మొట్టమొదటి వ్యక్తులం మేము. నా వెబ్ సైట్స్ : http://nandarajavamsam.blogspot.in/ మన న